jncoins.com – verkkokaupan tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 9.3.2018

Rekisterinpitäjä

J. Nuorala Oy
PL 63
90651 OULU

044 2040574

jani@jncoins.com

Rekisterin yhteyshenkilö

Jani Nuorala
044 2040574
jani@jncoins.com

Rekisterin nimi

jncoins.com ( J.Nuorala Oy ) -verkkokaupan asiakas ja markkinointi rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ja markkinoinnin ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. Rekisteriä käytetään tilausten toimittamiseen, laskutukseen sekä markkinointimateriaalin lähettämiseen. Lakiin perustuvan määräysten ja ohjeiden mukainen säilytys, raportointi sekä kyselyvelvotteiden hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero ja tilaushistoria sekä mahdollinen www-osoite.

Rekisteriä ja sähköposti osoitetta voidaan käyttää myös asiakasviestien lähettämiseen. Asiakasviestit asiakas/henkilö voi kieltää lähetämällä viestin että ei halua asiakasviestejä/suoramarkkinointiviestejä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot asiakkaan/henkilön itsensä ilmoittamat tai muuten asiakkaalta/henkilöltä suoraan saadut tiedot.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille heidän omaan käyttöön muuta kuin lakisääteisissä tapauksissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole teknisistä syistä verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsy vain nimetyillä henkilöillä käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Verkkokaupan tilaushistoria on ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella. Palveluntarjoajaa sitovat sopimuksellisesti kaikki henkilötietosuojaa ja luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet. jncoins:n ( J.Nuorala Oy:n ) rekisterit on suojattu salasanalla joihin on pääsy vain J.Nuorala Oy:n henkilökunnalla. Salasana vaihdetaan tarvittaessa. Asiakas/Henkilö on itse vastuussa tunnuksistaan. Asiakaan/Henkilön on vaihdettava salasana, jos epäilee sen joutuneen ulkopuolisten haltuun tai tietoon eikä J.Nuorala Oy ota siitä vastuuta.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriimme tallennetut omat tietosi. Toimitamme tietosi pyynnöstäsi. J.Nuorala Oy tarkastaa tässä tapauksessa henkilöllisyytesi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli rekisterissämme olevissa tiedoissasi on virhe, voit pyytää meitä korjaamaan tiedon. Näissä tapauksissa pyydämme teitä tunnistautumaan perustuen henkilötietolakiin (523/99) 10 §

Yhteystietomme:

J. Nuorala Oy
PL 63
90651 OULU

044 2040574

jani@jncoins.com

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Voit kieltää itseäsi koskevien rekisteritietojen käsittelyn suoramainontaa ja etämyyntiä varten.